1 2 
   1 2 

Toonaangevende partner op het gebied van sociale vraagstukken

Als gemeentelijk beleidsmaker is de afgelopen periode veel voor u veranderd. De drie grote decentralisaties, een nieuwe relatie tussen overheid en burger, en een verschuiving van generieke regelingen naar individueel maatwerk vragen om effectief en meetbaar beleid. AMC Consultancy staat u op dit terrein terzijde. 

Veel voordeel is te behalen door processen in het sociaal domein te automatiseren en digitaliseren. Dit bespaart niet alleen hoge uitvoeringskosten voor de gemeente, maar het zorgt er vooral voor dat u en uw (maatschappelijke) partners zich volledig kunnen richten op uw doelgroep. Of het nu gaat om een stadspas, een kindpakket of een declaratieregeling, AMC Consultancy is uw partner op dit terrein.

AMC Consultancy helpt gemeenten bij het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van effectief beleid in het sociaal domein. We zijn er dan ook trots op dat we iedere dag voor meer dan 70.000 mensen met een laag inkomen meedoen mogelijk maken.